Προτεσταντισμός & Νηπιοβαπτισμός Τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ Τόν εἰ­κο­στό αἰ­ώ­να…

Ο Προτεστάντης Harold Camping. Ένας ακόμη ψευδοπροφήτης Τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς…

Η Εκκλησία της Τελευταίας Διαθήκης Τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ Ἡ…

Ἡ θέσις τῶν ναζί ἔναντι του Χριστοῦ. Τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς…

Σαχάτζα Γιόγκα. Μία διεθνής γκουρουϊστική κίνησις. Τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ…