Έλληνες Ορθόδοξοι γονείς για να βαπτίσουν το παιδί τους, πρέπει να ενεργήσουν ως εξής:

α. Σε όποιον Ναό και αν τελέσουν το Μυστήριο, πρέπει να προκαθορίσουν εγκαίρως την ημέρα και ώρα τέλεσής του με τον Εφημέριο. (Η ώρα και η ημερομηνία του Μυστηρίου, οριστικοποιείται με την προσκόμιση όλων των εγγράφων που απαιτούνται)

β. Για την τέλεση του Μυστηρίου του Βαπτίσματος σε άλλη Ενορία, ο Εφημέριος πρέπει να μεταβιβάσει τη Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης του παιδιού στο Ναό που θα τελεστεί το Μυστήριο.

Περισσότερες Πληροφορίες εδώ…

Βεβαίωση Βάπτισης

Για την έκδοση Βεβαίωσης Βάπτισης κάντε κλικ εδώ…