Τελευταία Ομιλία

κλικ

Παλαιές Ομιλίες

Για τις παλαιές ομιλίες ΔΕΝ υπάρχει η δυνατότητα να κατέβουν στον Υπολογιστή ή σε Κινητό τηλέφωνο.
Είναι μόνο για ακρόαση.