Ἡ θέσις τῶν ναζί ἔναντι του Χριστοῦ. Τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς…

Σαχάτζα Γιόγκα. Μία διεθνής γκουρουϊστική κίνησις. Τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ…