Η Εταιρεία «Σκοπιά» Αυτοαποκαλυπτόμενη Τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ Τό 1993…

Τό Πάσχα, τά ἐμβλήματα καί τά τεχνάσματα τῆς ἑταίρειας «Σκοπιά» Τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου,…