2012. Το τέλος του κόσμου; Ένα ανορθολογικό – αποκρυφιστικό σενάριο τρόμου Τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ….

Αποκρυφισμός & Αγία Γραφή Τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ Σέ μία…

Νέα Εποχή και εξωγήινοι (UFO) Τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ Βασικό…