Ιερός Καθεδρικός Ναός

Αγίου Θεράποντος – Ζωγράφου

Ιστορικό Ι. Ναού

Ἡ ἱστορία τοῦ Ναοῦ ἀρχίζει οὐσιαστικά ἀπό τήν ἀπόφαση τοῦ Συλλόγου τῶν ἐν Ἀθήναις Ὀλυμπίων τό 1903 νά κτίσουν Ναό στήν Ἀθήνα τοῦ Ἁγίου Θεράποντος μέ συνδρομές τῶν μελῶν.

Ὁ Ναός κτίστηκε τελικά τό 1924 ἐντός τοῦ συνοικισμοῦ τῆς τότε Κοινότητος Ζωγράφου, σέ οἰκόπεδο πού δώρισαν στόν σύλλογο Ὀλυμπίων οἱ ἀδελφοί Ζωγράφου Κωνσταντῖνος καί Σωτήριος. Ὁ πρῶτος ἐκεῖνος μικρός Ναός, ἀρχικά ἦταν παράγκα καί ἀργότερα ἔγινε πέτρινος.

Οἱ ἀνάγκες τῆς Κοινότητος Ζωγράφου πού πληθυσμιακά μεγάλωνε καί χρειάζονταν Ἐνοριακό Ναό, καλύπτονταν προσωρινῶς μέ τήν παραχώρηση τοῦ Ναοῦ γιά δημόσια λατρεία ἐκ μέρους τοῦ συλλόγου τῶν Ὀλυμπίων. Τό 1929 συμφωνήθηκε ἐκ μέρους τῆς τότε ἐνοριακῆς ἐπιτροπῆς καί τοῦ Συλλόγου τῶν Ὀλυμπίων νά γίνει μεταβίβαση τοῦ Ναοῦ γιά νά χρησιμοποιηθεῖ ὡς ἐνοριακός. Μέ βάση τό κοινό καταρτισθέν προσύμφωνο μέ τό ἀπό 6/12/1929 Προεδρικό Διάταγμα καί τήν ἀπό 7/12/1929 Ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς συγκροτήθηκε τετραμελής λαϊκή ἐπιτροπή μέ Πρόεδρο ἐφημέριο γιά τά περαιτέρω. Τελικά, παρά τά προβλήματα πού προέκυψαν στήν συνέχεια μεταξύ ἐπιτροπῆς καί συλλόγου, μεταβιβάστηκε ἡ κυριότητα, νομή καί κατοχή τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ πρός τήν ἐνοριακή ἐπιτροπή τό 1930, ἀφοῦ κατεβλήθη στό σύλλογο Ὀλυμπίων τό ποσό τῶν 125.000 δρχ.

Στή συνέχεια, στή θέση τοῦ μικροῦ παλαιοῦ Ναοῦ, μέ πρωτοβουλία τοῦ ἀειμνήστου ἱερέως ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ π. Νικολάου Σίμου, καί τήν ἀρωγή τῶν κατοίκων τοῦ Ζωγράφου, ἐν μέσῳ δυσκολιῶν ἀρχικῶς πού δημιουργοῦσαν κάποιοι, κτίσθηκε ἀπό τό 1956 ἕως τό 1960 ὁ σημερινός ὡραῖος καί μεγαλοπρεπής Ναός, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ καί τό στολίδι τοῦ Δήμου Ζωγράφου.

Τά ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ ἔγιναν τό 1964 ἀπό τόν Μητροπολίτη πρ. Λήμνου Βασίλειο Ἀτέση μέ τήν ἄδεια τοῦ τότε Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Χρυσοστόμου. Προϊόντος τοῦ χρόνου, ὁ Ναός καλλωπίστηκε, ἐξωραΐστηκε καί ἁγιογραφήθηκε.

Ἐπιπλέον ἀγοράστηκε τήν δεκαετία τοῦ 1970 αἴθουσα πίσω ἀπό τό Ἱερό Βῆμα, ἡ ὁποία χρησιμοποιῆται γιά Συνάξεις Νέων καί Φοιτητῶν ,καθώς καί γιά προσφορά ἀφεψημάτων καί καφέ γιά τίς οἰκογένειες τῶν πενθούντων μετά τά μνημόσυνα. Τόν Μάρτιο τοῦ 2006 ἀγοράστηκε καί δεύτερη αἴθουσα ἐπί τῆς ὁδοῦ Ἐλ. Βενιζέλου 33α, ἡ ὁποία διαμορφώνεται ὡς Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ναοῦ μας καί ἐξυπηρετεῖ τίς πνευματικές ἀνάγκες, τίς ἐκδηλώσεις καί τίς δραστηριότητες τοῦ Ναοῦ. Ἐσχάτως ἀνακαινίστηκαν ριζικῶς τό γραφεῖο τῶν ἱερέων, τό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Εὐσταθίου (εὑρίσκεται κάτω ἀπό τό Ἱερό τοῦ Ναοῦ), τοποθετήθηκε κλιματισμός καί διαμορφώθηκε στόν γυναικωνίτη τό Γραφείο τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου.

Μέ τήν ὑπ’ ἀρ. 2/12-1-2000 Ἀπόφαση τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Δήμου Ζωγράφου καί τήν ὑπ’ἀρ. Α14/5-4-2000 Ἀπόφαση τοῦ Μητροπολικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καθιερώθηκε καί ἐπισήμως ὁ Ἅγιος Θεράποντας ὡς Πολιοῦχος τῆς πόλεως τοῦ Ζωγράφου καί ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου μας ὡς Καθεδρικός Ναός τῆς πόλεως.

Προσωπικό

Ιεροψάλτες – Προσωπικό

   • Πρωτοψάλτης:
    Πολύκαρπος Τύμπας
   • Λαμπαδάριος:
    Λεωνίδας Ηλιόπουλος
   • Γ΄   Ιεροψάλτης:
    Σπυρίδων Γιατράς
   • Νεωκόροι:
    Ευστράτιος Ζησιμόπουλος
    Μαρία Φωκάκη

Ιερείς του Ναού

 • Πρωτοπρ. Χαράλαμπος Πανόπουλος,
  Πρόεδρος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου
 • Πρωτοπρ. Βασίλειος Γεωργόπουλος
  Αναπληρωτής Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.
 • Πρωτοπρ. Γεώργιος Κατσίβελος,
  Υπεύθυνος Νεότητος, Υπεύθυνος Αιμοδοσίας, Πρόεδρος Ενοριακού Φιλοπτώχου Ταμείου & Στέγης Γερόντων
 • Ιερομόναχος Δημήτριος Μπιτσάνης
  Υπεύθυνος Κατήχησης & Εκπαιδευτικών Θεμάτων
 • Πρεσβ. Ιωάννης Πανόπουλος
  Υπεύθυνος ευπρεπείας Ιερού Ναού και γραμματειακής υποστήριξης

~~~~~~~~~~~~

 • Πρωτοπρ. Γεώργιος Ρήγας,
  Συνταξιούχος Εφημέριος Ιερού Ναού

Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

 • Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Αναγνωστόπουλος
 • Ταμίας: Μιχαήλ Κουτραφούρης
 • Γραμματεύς: Σπυρίδων Τσιρογιάννης
 • Μέλος: Γεώργιος Γιαννισόπουλος
 • Αναπληρ. Μέλος: Γεώργιος Τσιάκας
 • Αναπληρ. Μέλος: Ελένη Μαρούτσου
 • Αναπληρ. Μέλος: Αναστάσιος Κουρμπάνης
 • Αναπληρ. Μέλος: Μαρία Βασιλειάδου

Διατελέσαντες Ιερείς

π. Ιωσήφ Νουφράκης

π. Ιωσήφ Νουφράκης

π. Παντελεήμων Σκυριώτης

π. Παντελεήμων Σκυριώτης

π. Μελέτιος Κοζάκος

π. Μελέτιος Κοζάκος

π. Γεώργιος Δασκαλογιάννης

π. Γεώργιος Δασκαλογιάννης

π. Βασίλειος Κουλουλιάς

π. Νικόλαος Σίμος

π. Νικόλαος Σίμος

π. Γεώργιος Ράπανος

π. Γεώργιος Ράπανος

π. Ελευθέριος Πετριτσόπουλος

π. Ελευθέριος Πετριτσόπουλος

π. Θεοφάνης Βαϊόπουλος

π. Θεοφάνης Βαϊόπουλος