Αποκρυφιστικές πρακτικές για την αντιμετώπιση του Coronavirus (Covid- 19) Τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος…

Η εκκλησία του Μαραντόνα Τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ Βασικό γνώρισμα…

2012. Το τέλος του κόσμου; Ένα ανορθολογικό – αποκρυφιστικό σενάριο τρόμου Τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ….

Αποκρυφισμός & Αγία Γραφή Τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ Σέ μία…

Νέα Εποχή και εξωγήινοι (UFO) Τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ Βασικό…

Μορμόνοι & Αγία Γραφή Τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ Οἱ Μορμόνοι…

Η Εταιρεία «Σκοπιά» Αυτοαποκαλυπτόμενη Τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ Τό 1993…

Τό Πάσχα, τά ἐμβλήματα καί τά τεχνάσματα τῆς ἑταίρειας «Σκοπιά» Τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου,…

Αντιτριαδικοί Πεντηκοστιανοί Τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ Οἱ ἀντιτριαδικοί Πεντηκοστιανοί εἶναι…

Πεντηκοστιανοί ἐναντίον Πεντηκοστιανῶν. Τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ Κοινή πεποίθηση ὅλων…

Πρεσβεία Χριστοῦ. Μία νέα αἵρεσις εἰς τήν Ἑλλάδα Τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς…

Βρετανοϊσραηλίτες Τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ Παρατηρώντας κάποιος τό παγκόσμιο Προτεσταντικό…