Η ΘΕΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑ ΣΤΟ ΝΑΟ ΜΑΣ

  • Κάθε Κυριακή τελεῖται ἡ Θ. Λειτουργία ἀπό 6.30π.μ. ἔως 9.30π.μ. καθ΄ὅλη τή διάρκεια τοῦ έτους. Ἀπό τήν πρώτη Κυριακή τοῦ Ὀκτωβρίου μέχρι καί τήν τελευταία Κυριακή τοῦ Μαΐου τελεῖται καί δεύτερη Θ.Λειτουργία ἀπό τίς 9.50 ἔως τίς 11.10π.μ.
  • Δεύτερη Θεία Λειτουργία τελεῖται καί τήν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων.
  • Δύο Ἀκολουθίες Χαιρετισμῶν καί Ἀκαθίστου Ὕμνου τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο.
  • Δύο Ἀκολουθίες Νυμφίων τήν Μεγ. Ἑβδομάδα.
  • Ἱερές Ἀγρυπνίες.
  • Κάθε Δευτέρα μαζί μέ τόν Ἑσπερινό τελεῖται ἡ Παράκληση στήν Παναγία τήν Παραμυθία καί τόν Ἅγιο Θεράποντα ἐναλλάξ (ἀπό τήν πρώτη ἐβδομάδα τοῦ Ὀκτωβρίου μέχρι καί τήν τελευταία τοῦ Μαΐου).
  • Καθημερινά τελεῖται ὁ Ὄρθρος καί ὁ Ἑσπερινός.
  • Κάθε Σάββατο ὁλόκληρο τό ἔτος τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία.
  • Κάθε μήνα στόν πίνακα ἀνακοινώσεων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἀναρτᾶται Πρόγραμμα μέ ἀναλυτικά στοιχεία γιά τίς Θείες Λειτουργίες, τίς Ἱερές Ἀκολουθίες, τήν Ἱερά Ἐξομολόγηση , τίς ὥρες λειτουργίας τοῦ Γραφείου τῶν Ἐφημερίων γιά τήν ἔκδοση πιστοποιητικῶν, βεβαιώσεων, Ἀδειῶν Γάμου κ.τ.λ.
  • Γιά τίς περιόδους τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου τῶν Χριστουγέννων, τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί τῆς Μεγάλης Εβδομάδος κυκλοφορεῖ εἰδικό ἔντυπο.