Βρετανοϊσραηλίτες Τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ Παρατηρώντας κάποιος τό παγκόσμιο Προτεσταντικό…

Προτεσταντισμός & Νηπιοβαπτισμός Τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ Τόν εἰ­κο­στό αἰ­ώ­να…

Ο Προτεστάντης Harold Camping. Ένας ακόμη ψευδοπροφήτης Τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς…