Ενοριακό Φιλόπτωχο Ταμείο – Στέγη Γερόντων.

Το Ε.Φ.Τ., ἐκτός ἀπό τήν φροντίδα γιά τήν ἄριστη λειτουργία τῆς Στέγης, βοηθᾶ 70 οἰκογένειες σέ τακτική βάση. Ἀνακουφίζει καί ἀντιμετωπίζει τόν πόνο δεκάδων ἀνθρώπων μέ ἔκτακτα βοηθήματα. Ἐνισχύει οἰκονομικά τήν προσπάθεια τῆς Ἐκκλησίας (δημογραφικό πρόβλημα) γιά τό τρίτο παιδί τῆς Θράκης.  Ἐνισχύει οἰκονομικά τά ἱδρύματα τῆς Ἱ.Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν «Κιβωτό τῆς Ἀγάπης»,«Ταβιθά»,«Δάμαρις»,«Στέγη Κατακοίτων Κόκκορη» κ.ἄ. Συνέβαλε οἰκονομικά γιά τήν ἀποστολή ἀσθενοῦς στό ἐξωτερικό γιά θεραπεία μέ ποσό 3.000 εὐρώ. Πλήρωσε τά ἔξοδα τῶν κηδειῶν δύο ἀπόρων γυναικῶν τῆς ἐνορίας. Προσέφερε σημαντικό ποσό σέ οἰκογένεια τῆς ἐνορίας γιά νά προλάβει τόν πλειστηριασμό τῆς κατοικίας της, λόγω χρέους. Ἀνέλαβε τά ἔξοδα παραδόσεως μαθημάτων Βυζαντινῆς Μουσικῆς καί Ἁγιογραφίας στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ναοῦ γιά ἕνα χρονικό διάστημα, τά ἔξοδα γιά τήν ἀναμόρφωση τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου σέ Γραφεῖο ὑποδομῆς ἐξαρτημένων νέων. Ὁργανώνει ἐπισκέψεις σέ ἀσθενεῖς στά Νοσοκομεῖα Παίδων, Ἀγλαΐας Κυριακοῦ, Λαϊκό, μέ προσφορά δώρων. Ἐπίσης στήν Στέγη Κατακοίτων Λόφου Σκουζέ καί στό Ἵδρυμα Δάμαρις γιά τά ἀπροσάρμοστα παιδιά. Κατά καιρούς, ἰδιαίτερα κατά τά χρονικά διαστήματα τῶν μεγάλων ἑορτῶν, προσφέρει δέματα μέ τρόφιμα στούς ἀναξιοπαθούντας ἐνορίτες. Μεγάλη ποσότητα ρουχισμοῦ προσέφερε καί στό Ἵδρυμα «Ταβιθά» τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί στό Σύλλογο Πολυτέκνων.

Τό Ε.Φ.Τ. μέ τίς προσφορές τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ τῆς ‘Ενορίας, ἀνταποκρίθηκε στό κάλεσμα τῆς Ἑκκλησίας, ἐκδήλωσε τήν παρουσία του μέ σημαντικότατη βοήθεια σέ τρόφιμα καί φάρμακα, κλινοσκεπάσματα, σκηνές καί ἄλλα ἐφόδια σέ Ἰνδονησία καί Λίβανο, στήν ἐνορία τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης στήν Ἰνδονησία. Ἐνισχύει οἰκονομικά καί τήν ἱεραποστολική προσπάθεια τοῦ πατρός Τιμοθέου Οὐμπαριμπόοϋο, ὁποῖος εἴχε ὑπηρετήσει ἐπί τετραετία ὡς διάκονος στό ναό μας κατά τήν διάρκεια τῶν σπουδῶν του, στήν Ἰάβα τῆς Ἰνδονησίας.

Τό Ε.Φ.Τ. συνδράμει ἐπίσης στήν διεξαγωγή τοῦ ἐράνου τῆς Ἀγάπης, ἔτσι ὥστε μέ τήν ἄριστη ὀργάνωση καί τήν φροντίδα τοῦ πατρός Γεωργίου Ρήγα, καθώς ἐπίσης καί μέ τήν πρόθυμη συμμετοχή 100 περίπου ἐθελοντριῶν, πού ἀνταποκρίνονται στήν πρόσκληση τῆς Ἐκκλησίας, κάθε χρόνο ὁ ἔρανος να στέφεται με ἐπιτυχία. Τό Διοικητικό Συμβούλιο, θέλοντας νά δημιουργήσει εὐχάριστο καί ὑγιεινό περιβάλλον στούς φιλοξενουμένους τῆς Στέγης, φρόντισε τήν ἀνακαίνιση τοῦ κτιρίου (βάψιμο, ἔπιπλα κουζίνας, κλιματισμός, ἠλεκτρικά, ὑδραυλικά, μπάνια, ἀντικατάσταση εἰδῶν ὑγιεινῆς, τοποθέτηση μοκετῶν στήν Τραπεζαρία καί 4 σαλόνια, ἀγορά καί τοποθέτηση εἰδικοῦ ἀπορροφητήρα στήν κουζίνα, ἀντικατάσταση καί λειτουργία εἰδικοῦ συστήματος εἰδοποίησης τῶν δωματίων, ἀγορά καί τοποθέτηση λαμπτήρων ἀσφαλείας, τοποθέτηση νέου συστήματος λειτουργίας τοῦ ἀνελκυστήρος μέ βάση τίς προδιαγραφές τοῦ ὑπουργείου, κατασκευή πέργολας, ἀγορά ὑπολογιστή καί ἐκτυπωτή, βίντεο, 2 πλυντήρια πιάτων, καταψύκτη, ἀντικατάσταση ὅλων τῶν πλαφονιέρων τοῦ ἱδρύματος, θυροτηλεόραση κ.λ.π.).

Πως μπορώ να συμμετέχω βοηθώντας το Φιλανθρωπικό Έργο του Αγίου Θεράποντος

Προσωπική συμμετοχή στην ενίσχυση της Στέγης μας

ornament1

Μπορείς να είσαι Εθελοντής – Εθελόντρια στη Στέγη Γερόντων

Τι μπορείς να κάνεις:

Δωρεές - Κοινωνική Πρόνοια

ornament1

Τρόφιμα, Αναλώσιμα και Λειτουργική Στήριξη

Τοποθεσία Στέγης Γερόντων

Ενοριακό Φιλόπτωχο Ταμείο

Στέγη Γερόντων

Ι. Ν. Αγίου Θεράποντος

Ζωγράφου

Γαλήνης 26,

157 72 Ζωγράφου, Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ.: 210-7794084

Fax: 210-7777314

e-mail: 1) filoptoxo@ag-therapon-zografou.gr

2) gerontonstegi@gmail.com