Λίγα Λόγια

Ο Ιερός μας Ναός σε συνεργασία με το Π.Ν.Α. “ΛΑΪΚΟ” πραγματοποιεί εθελοντικές αιμοδοσίες δύο φορές το χρόνο ( Νοέμβριο και Μάιο) σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται στον πίνακα ανακοινώσεων του ναού μας αλλά και στην ηλεκτρονική μας ιστοσελίδα καθώς και με ηλεκτρονικά μηνύματα στους εθελοντές αιμοδότες μας. Το 2017 οἱ αἰμοδοσίες ἀπέδωσαν ἑβδομήντα μονάδες αἵματος.

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 22 Μαΐου 2022

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

α) Για πληροφορίες πως μπορεί κάποιος να γίνει εθελοντής αιμοδότης πατήστε εδώ…

β) Για πληροφορίες πως μπορεί να δωθεί αίμα σε κάποιον που το χρειάζεται πατήστε εδώ…