ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

2021

ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΛΑΖΑΡΟΥ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

 Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία…………7:00 – 9:30 π. μ.

Μέγας Ἑσπερινός…………6:00 μ. μ.

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Πρωΐ:  Ὄρθρος Α΄ Θ. Λειτουργία………… 6:30 – 9:30 π. μ.

                                Β΄  Θ. Λειτουργία………… 9.50 – 11:10 π. μ.

Ἑσπέρας: Α΄ Ἀκολουθία Νυμφίου………… 5:45 – 7:00 μ. μ.

                   Β΄ Ἀκολουθία Νυμφίου………… 7:15 – 8:30 μ. μ.

 

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Πρωΐ:      Ὧραι – Προηγιασμένη…Θ. Λειτουργία……… 7:00 – 9:00 π. μ.

Ἐσπέρας:                     Α΄ Ἀκολουθία Νυμφίου………… 5:45 – 7:00 μ. μ.

                                      Β΄ Ἀκολουθία Νυμφίου………… 7:15 – 8:30 μ. μ.

 

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 27  ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Πρωΐ:      Ὧραι – Προηγιασμένη…Θ. Λειτουργία……… 7:00 – 9:00 π. μ.

Ἐσπέρας:                     Α΄ Ἀκολουθία Νυμφίου………… 5:45 – 7:15 μ. μ.

                                      Β΄ Ἀκολουθία Νυμφίου………… 7:30 – 9:00 μ. μ.

 

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ  28  ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Πρωΐ:      Ὧραι – Προηγιασμένη…Θ. Λειτουργία……… 7:00 – 9:00 π. μ.

Ἐσπέρας:                                  ΙΕΡΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ………… 5:00 μ. μ.

                                            Ἀκολουθία Νιπτῆρος………… 6:30 – 8:30 μ. μ.

 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Πρωΐ:      Ἑσπερινός – Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου  6:45 – 9:00 π. μ.

Ἑσπέρας:                          Ἀκολουθία Ἱ. Παθῶν………… 6:00 – 9:45 μ. μ.

 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Πρωΐ:                                                 Μεγάλαι Ὧραι………… 8:00 π. μ.

                Μέγας Ἑσπερινός – Ἀποκαθήλωσις   10:00π.μ. – 12:30 μ. μ.

Ἐσπέρας:                             Ἀκολουθία Ἐπιταφίου ………..7:00 μ. μ.

                                                       Ἔξοδος …………………………9:00 μ. μ.

 

ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΜΑΪΟΥ (Πρωΐ)

Ἑσπερινός – Θεία Λειτουργία Μεγ. Βασιλείου 6.45 – 9.30 π. μ.

ΠANNYXIΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

Κρούσις Κωδώνων…………………………………..8.00 μ. μ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ  ……………………………………… 9.00 μ. μ.

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ  2 ΜΑΪΟΥ 2021

Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης ……………………………………….7.00 μ. μ.

 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ – Αγ. Γεωργίου  3 ΜΑΪΟΥ

Πρωΐ:   Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία ………………………….7.00 – 9.30 π. μ.

   Ἑσπερινός……………………………………………………. 7.00 μ. μ.

 

ΤΡΙΤΗ  ΠΑΣΧΑ – ΑΓ. ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΕΙΡΗΝΗΣ 4 ΜΑΪΟΥ

Πρωΐ:   Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία ………………………….7.00 – 9.00 π. μ.

   Ἑσπερινός……………………………………………………. 7.00 μ. μ.

 

ΤΕΤΑΡΤΗ   ΠΑΣΧΑ – Αγ. Ειρήνης  5 ΜΑΪΟΥ

Πρωΐ:   Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία ………………………….7.00 – 9.00 π. μ.

   Ἑσπερινός……………………………………………………. 7.00 μ. μ.

 

ΠΕΜΠΤΗ  ΠΑΣΧΑ 6 ΜΑΪΟΥ

Πρωΐ:   Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία ………………………….7.00 – 9.00 π. μ.

   Ἑσπερινός……………………………………………………. 7.00 μ. μ.

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΣΧΑ – ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 7 ΜΑΪΟΥ

Πρωΐ:   Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία ………………………….7.00 – 9.30 π. μ.

   Ἑσπερινός……………………………………………………. 7.00 μ. μ.

 

ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΠΑΣΧΑ – Αγ. Ιωάννου Θεολόγου 8 ΜΑΪΟΥ

Πρωΐ:   Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία ………………………….7.00 – 9.00 π. μ.

   Ἑσπερινός……………………………………………………. 7.00 μ. μ.

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ (ΤΟΥ ΘΩΜΑ) 9 ΜΑΪΟΥ

Πρωΐ:   Ὄρθρος –  Μία Θ. Λειτουργία ………………………….7.00 – 10.00 π. μ.

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 9:30 – 13:00

(στο Νεανικό Κέντρο πίσω από το Ιερό του Ναού)