Βάση του ΦΕΚ  Β’ 872/16.3.2020, & 2867/Υ1 της Υπουργικής Απόφασης, Αναστέλλονται όλες οι Λειτουργίες και οι Ιεροπραξίες στους Θρησκευτικούς Χώρους, έως 30 Μαρτίου.