Πιστοποιητικό Αγαμίας

Το Πιστοποιητικό Aγαμίας (και η συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση) εκδίδονται ξεχωριστά για καθέναν από τους δύο μελλονύμφους. Είναι το πρώτο βήμα για να προχωρήσετε στην έκδοση αδείας γάμου. Αποδεικνύει, ότι ο μελλόνυμφος/η είναι άγαμος/η καθώς και ότι δεν έχει καμία συγγένεια με τον μέλλοντα/ουσα σύζυγο.

Περισσότερα…

Αίτηση για Ηλεκτρονική Έκδοση Πιστοποιητικού Αγαμίας εδώ…

Άδεια Γάμου

Για την έκδοση των Δικαιολογητικών της Αδείας Γάμου, ως προς το κανονικό και νομικό μέρος της, απαιτούνται τα κάτωθι, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. Κατόπιν της συλλογής των κατά περίπτωση δικαιολογητικών,

Περισσότερα…

Έγγραφα Κουμπάρων εδώ…

Αίτηση για Ηλεκτρονική Έκδοση Αδείας Γάμου εδώ…