Πρόγραμμα Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής

19/4

Σύναξη Πνευματικής Οικοδομής

Υπεύθυνος:

π. Χαράλαμπος Πανόπουλος

Ώρα:

9:00 μ. μ.

Πρόγραμμα Ιεράς Πανηγύρεως

13-14

Μαΐου

2019

17/5

Σύναξη Πνευματικής Οικοδομής

Υπεύθυνος:

π. Χαράλαμπος Πανόπουλος

Ώρα:

9:00 μ. μ.