Open/Close Menu Επίσημη Ιστοσελίδα

Βρετανοϊσραηλίτες Τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ Παρατηρώντας κάποιος τό παγκόσμιο Προτεσταντικό σκηνικό τόσο ὡς πρός τή σύγχρονη διάρθρωσή του, ὅσο καί ὡς πρός τήν ἱστορική του ἐξέλιξη, θά συναντήσει ἀρκετές παρά- δοξες κινήσεις καί θεωρίες. Μιά ἀπ’ αὐτές τίς παράδοξες θεωρίες πού ἀναπτύχθηκαν μέσα στό εὐρύτερο Προτεσταντικό ἔδαφος εἶναι καί ἡ…

Προτεσταντισμός & Νηπιοβαπτισμός Τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ Τόν εἰ­κο­στό αἰ­ώ­να , ὁ νη­πι­ο­βα­πτι­σμός τό­σο ὡς πρός τίς θε­ο­λο­γι­κές του προϋπο­θέ­σεις ὅ­σο καί ὡς ἐκ­κ­λη­σι­α­στι­κή πρά­ξη, ἀ­πα­σχό­λη­σε τήν προ­τε­στα­ντι­κή θε­ο­λο­γί­α κα­τά τρό­πο ἔ­ντο­νο. Στήν ἐν λό­γω συ­ζή­τη­ση, συμ­με­τεῖ­χαν ἐ­πι­φα­νεῖς ἐκ­πρό­σω­ποι τῆς προ­τε­στα­ντι­κῆς θε­ο­λο­γι­κῆς δι­α­νο­ή­σε­ως, δι­α­φό­ρων θε­ο­λο­γικῶν τά­σε­ων καί εἰ­δι­κο­τή­των, ὅ­πως π.χ….

Ο Προτεστάντης Harold Camping. Ένας ακόμη ψευδοπροφήτης Τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ Στούς ἀψευδεῖς λόγους τοῦ Θεανθρώπου ἀνήκει καί ἡ ἐπισήμανσή του πρός τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας Του νά προσέχουν ἀπό τούς ψευδοπροφῆτες, οἱ ὁποῖοι θά ἀποκαλύπτονται, θά γίνονται γνωστοί ἀπό τούς καρπούς τους (Ματθ. 7, 15-16). Στούς πικρούς καρπούς τῶν…

© Ι. Ν. Αγ. Θεράποντος Ζωγράφου - Powered by Eshoped

Ακολουθήστε μας: