Open/Close Menu Επίσημη Ιστοσελίδα

Αποκρυφιστικές πρακτικές για την αντιμετώπιση του Coronavirus (Covid- 19) Τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ H συστηματική, ενεργός και ποικιλόμορφη παρουσία του αποκρυφιστικού χώρου για την αντιμετώπιση του πόνου και της ασθένειας έχει μεγάλη και ποικιλόμορφη παρουσία. Στο πλαίσιο του αντιχριστιανικού φαινομένου της «Νέας Εποχής», κατά τη διάρκεια του εικοστού αιώνα, οι…

Η εκκλησία του Μαραντόνα Τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ Βασικό γνώρισμα του αρχαίου παγανιστικού κόσμου υπήρξε η λατρεία ζώντων ή νεκρών ανθρώπων, ως θεών. Αναμφιβόλως, η πρακτική αυτή ήταν ένα φαινόμενο ακραίας θρησκευτικής παρακμής του μεταπτωτικού ανθρώπου, που δεν είχε γνωρίσει το φως του Χριστού. Το θλιβερό και παρακμιακό αυτό φαινόμενο…

2012. Το τέλος του κόσμου; Ένα ανορθολογικό – αποκρυφιστικό σενάριο τρόμου Τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ Στις επισημάνσεις του Θεανθρώπου πριν το εκούσιο και σωτηριώδες πάθος Του ανήκει και ο λόγος Του: « βλέπετε μη τις υμάς πλανήση »(Ματθ. 24,4). Λόγος, όπως όλο το ιερό Ευαγγέλιο, διαχρονικά επίκαιρος και ιδιαιτέρως στις ημέρες μας,…

Αποκρυφισμός & Αγία Γραφή Τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ Σέ μία ἐποχή πρωτοφανοῦς πνευματικῆς σύγχυσης ὅπως εἶναι ἡ δική μας καί μάλιστα κάτω ἀπό τήν διαβρωτική ἐπίδρα- ση τῶν ἀντιχριστανικῶν ἀντιλήψεων τῆς λεγομένης «Νέας Ἐποχῆς»(Νew Age) πληθώρα ἀποκρυφιστικῶν φαινομένων (π.χ. μαγεία, μαντεία, πνευματισμός, channeling, ἐπικοινωνίες μέ ἀγγέλους κ. ἄ), διαφημίζονται μέ…

Νέα Εποχή και εξωγήινοι (UFO) Τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ Βασικό κεφάλαιο καί ἀγαπημένο θέμα τοῦ σύγχρονου ἀντιχριστιανικοῦ κινήματος τῆς ΝέαςἘποχῆς εἶναι τό θέμα τῆς ὑπάρξεως ἐξωγήϊνων ὄντων (UFO). Τό θέμα τῆς ὑπάρξεως ἐξωγήινων ὄντων ξεκίνησε στίς 24-6-1947 στίς Η.Π.Α. Μέ τό πέρασμα τοῦ χρόνου, γύρω ἀπό τό ζήτημα αὐτό, ὑπῆρξε μιά πρωτοφανής…

Μορμόνοι & Αγία Γραφή Τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ Οἱ Μορμόνοι ἤ » Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τῶν Ἁγίων τῶν Τελευταίων Ἡμερῶν» εἶναι μιά παραχριστιανική κίνηση πού ἱδρύθηκε στίς Η.Π.Α τόν 19ο αἰώνα ἀπό τόν Joseph Smith. Ἡ ἐν λόγω αἱρετική καί παραχριστιανική κίνηση παρουσιάστηκε στήν Ἑλλάδα στά μέσα τῆς…

Η Εταιρεία «Σκοπιά» Αυτοαποκαλυπτόμενη Τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ Τό 1993 ἐκδόθηκε ἕνα χιλιαστικό ἔντυπο τό ὁποῖο ἐπιγρά- φεται «Οἱ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ στήν Ἑλλάδα». Εἶναι ἕνα ἔντυπο, τό ὁποῖο κατά τήν συνήθεια τῆς μετοχικῆς ἑταιρείας «Σκοπιά», ὡραιοποιεῖ τήν πραγματικότητα σχετικά μέ τήν ἀκραία αὐτή αἵρεση καί τήν ταυτοχρόνως μετοχική ἑταιρεία,…

Τό Πάσχα, τά ἐμβλήματα καί τά τεχνάσματα τῆς ἑταίρειας «Σκοπιά» Τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ Συνηθισμένη πρακτική καί τακτική τῆς ἑταιρείας Σκοπιά εἶναι ἡ ἀπόρριψη κάθε χριστιανικῆς ἑορτῆς ἤ ἡ κακοποίηση καί διαστρέβλωση τοῦ θεολογικοῦ περιεχομένου της.  Ἀπό τήν πρακτική αὐτή δέν ἐξαιρέθηκε οὔτε ἡ ἑορτή τοῦ Πάσχα, πού τήν ἀπέρριψαν…

Αντιτριαδικοί Πεντηκοστιανοί Τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ Οἱ ἀντιτριαδικοί Πεντηκοστιανοί εἶναι ἕνας κλάδος τῆς παγκόσμιας Πεντηκοστιανικῆς Κίνησης, ὅπου τό κύριο χαρακτηρι- στικό του εἶναι ἡ ἀπόρριψη τοῦ μυστηρίου τῆς Ἁγίας καί Ὁμοου-σίου καί Ἀδιαιρέτου Τριάδος. Ὁ ἐν λόγω κλάδος τῆς Πεντηκο-στιανικῆς αἱρετικῆς κίνησης εἶναι διεθνῶς γνωστός μέ τίς ὀνομασίες «Jesus Only»…

Πεντηκοστιανοί ἐναντίον Πεντηκοστιανῶν. Τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ Κοινή πεποίθηση ὅλων τῶν Πεντηκοστιανῶν ὁμάδων ἀποτελεῖ ὁ ἰσχυρισμός τους ὅτι στίς συνάξεις τους ἐπιδημεῖ τό Ἅγ. Πνεῦμα, τό ὁποῖο, πάντα κατά τούς ἰσχυρισμούς τους, ἐκδηλώνει τήν παρουσία του ποικιλοτρόπως, ὅπως π.χ. μέ τήν λεγόμενη γλωσσολαλιά, τίς προφητεῖες, τίς «θεραπεῖες» κ.ἄ. Κάθε Πεντηκοστιανή…

Πρεσβεία Χριστοῦ. Μία νέα αἵρεσις εἰς τήν Ἑλλάδα Τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ Στίς Ἀφρικανικές Νεοπεντηκοστιανικές – Χαρισματικές κινήσεις, πού δημιουργήθηκαν σέ ἀφρικανικές χῶρες, πού ἀναπτύχθηκαν ραγδαῖα καί ἐπεκτείνουν τίς «ἱεραποστολικές» τους δραστηριότητες στήν Εὐρώπη καί τίς Η.Π.Α. ἀνήκει καί ἡ κίνηση «Πρεσβεία Χριστοῦ» (Christ Embassy). Πρόκειται γιά μία κίνηση, πού…

Βρετανοϊσραηλίτες Τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ Παρατηρώντας κάποιος τό παγκόσμιο Προτεσταντικό σκηνικό τόσο ὡς πρός τή σύγχρονη διάρθρωσή του, ὅσο καί ὡς πρός τήν ἱστορική του ἐξέλιξη, θά συναντήσει ἀρκετές παρά- δοξες κινήσεις καί θεωρίες. Μιά ἀπ’ αὐτές τίς παράδοξες θεωρίες πού ἀναπτύχθηκαν μέσα στό εὐρύτερο Προτεσταντικό ἔδαφος εἶναι καί ἡ…

Προτεσταντισμός & Νηπιοβαπτισμός Τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ Τόν εἰ­κο­στό αἰ­ώ­να , ὁ νη­πι­ο­βα­πτι­σμός τό­σο ὡς πρός τίς θε­ο­λο­γι­κές του προϋπο­θέ­σεις ὅ­σο καί ὡς ἐκ­κ­λη­σι­α­στι­κή πρά­ξη, ἀ­πα­σχό­λη­σε τήν προ­τε­στα­ντι­κή θε­ο­λο­γί­α κα­τά τρό­πο ἔ­ντο­νο. Στήν ἐν λό­γω συ­ζή­τη­ση, συμ­με­τεῖ­χαν ἐ­πι­φα­νεῖς ἐκ­πρό­σω­ποι τῆς προ­τε­στα­ντι­κῆς θε­ο­λο­γι­κῆς δι­α­νο­ή­σε­ως, δι­α­φό­ρων θε­ο­λο­γικῶν τά­σε­ων καί εἰ­δι­κο­τή­των, ὅ­πως π.χ….

Ο Προτεστάντης Harold Camping. Ένας ακόμη ψευδοπροφήτης Τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ Στούς ἀψευδεῖς λόγους τοῦ Θεανθρώπου ἀνήκει καί ἡ ἐπισήμανσή του πρός τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας Του νά προσέχουν ἀπό τούς ψευδοπροφῆτες, οἱ ὁποῖοι θά ἀποκαλύπτονται, θά γίνονται γνωστοί ἀπό τούς καρπούς τους (Ματθ. 7, 15-16). Στούς πικρούς καρπούς τῶν…

Η Εκκλησία της Τελευταίας Διαθήκης Τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ Ἡ πτώση τοῦ Κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος στή Ρωσία καί ὁ ἄνεμος ἐλευθερίας ὁ ὁποῖος φύσηξε, ἀποτέλεσε τήν ἀφορμή γιά τήν εἰσβολή ποικίλων αἱρετικῶν και παραθρησκευτικῶν κινήσεων, πού θεώρησαν τήν Ρωσία, ὅπως καί τίς ἄλλες χῶρες τοῦ πρώην σιδηροῦν παραπετάσματος, ὡς « ἱεραποστολικό»…

Ἡ θέσις τῶν ναζί ἔναντι του Χριστοῦ. Τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ Εἶναι γνωστό, ὅτι ὁ Ναζισμός ἀνήκει στίς πλέον ἐγκληματικές ἰδεολογίες, πού γνώρισε ἡ παγκόσμια ἱστορία. Στό παρόν ἄρθρο μας, ἐρχόμαστε νά παρουσιάσουμε συνοπτικά, πῶς οἱ Ναζί τοποθετήθηκαν ἀπέναντι στό πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου τόσο σέ ἰδεολογικό ἐπίπεδο, ὅσο καί σέ…

Σαχάτζα Γιόγκα. Μία διεθνής γκουρουϊστική κίνησις. Τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ Μέ ἀφορμή ἀφ᾽ ἑνός μέν τό γεγονός τοῦ θανάτου τῆς ἱδρύτριας τῆς ἐν λόγῳ γκουρουϊστικῆς κίνησης, τῆς Shri Mataji Nirmala Devi, κατά τό πρόσφατο παρελθόν στίς 25– 2–2011, ἀφ᾽ ἑτέρου δέ τό ὅτι ἡ ἐν λόγῳ κίνηση δραστηριοποιεῖται καί στήν Ἑλλάδα…

© Ι. Ν. Αγ. Θεράποντος Ζωγράφου - Powered by Eshoped

Ακολουθήστε μας: