Για Μόνιμο Προσωπικό στη Στέγη μας

Στείλε το βιογραφικό σου στο gerontonstegi@gmail.com
Πτυχιούχους νοσηλευτές – νοσηλεύτριες