Τρόφιμα, Αναλώσιμα και Λειτουργική Στήριξη

Δεχόμαστε τρόφιμα και αναλώσιμα αγαθά καθώς και προσφορές για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων της Στέγης μας, σε όλη τη διάρκεια του έτους
Προσφέροντας χρήματα αντί στεφάνου υπέρ αναπαύσεως κεκοιμημένων συγγενών, συντελώντας στην ανακούφιση των «ελαχίστων αδελφών μας»