Μπορείς να είσαι Εθελοντής – Εθελόντρια στη Στέγη Γερόντων

Συντροφιά και επικοινωνία με τους γέροντες
Βοήθεια στην παρασκευή του φαγητού
Βοήθεια στο σερβίρισμα των γερόντων
Βοήθεια στην τακτοποίηση της κουζίνας
Συνοδεία γερόντων στο Νοσοκομείο για εξετάσεις κ. λ. π.
Τραγούδια, παιχνίδια, επικοδομητική απασχόληση
Φροντίδα στην τακτοποίηση του χώρου