Open/Close Menu Επίσημη Ιστοσελίδα

Ζηλεύω τον Άγιο Πορφύριο (2/12/1991-2/12/2018)

Του συνεργάτου μας,

Ανδρέα Χριστοφόρου, Νομικού.

27 χρόνια Μετοικεσίας του Αγίου Πορφυρίου στον Ουρανό.
27 χρόνια  Μεσιτείας του στον Χριστό για μας!
Μνήμην ποιούμεθα σήμερα του Αγίου μας Πορφυρίου.
Πολλά είδα!
Πολλά άκουσα!
Πολλά εθαύμασα, στην ζωή του Αγίου Πατέρα μας Πορφυρίου.
Σήμερα, ερχόμενοι στην Πανήγυρη του Αγίου στο Ησυχαστήριο της
Μεταμορφώσεως στο Μήλεσι, έβαλε ο Παππούλης στο πούλμαν δισκέτα με αφήγηση
της Ζωής του Αγίου.
Ακούοντας, για πρώτη φορά επικεντρώθηκε η καρδία ο νους και η διάνοια μου, στην
αγνότητα, στην παιδικότητα που ο Άγιος διατήρησε όχι  μόνο ανόθευτη, αλλά την
επαύξανε, γενόμενος θηλαστής του Αγίου Πνεύματος, μέχρι της Οσιακής κοίμησης
του στο Άγιον Όρος.
Είμαι σίγουρος, ότι αυτή η επιστροφή του στο τέλος της ζωής του, στο Άγιον Όρος,
ήταν πόθος που ο Θεός ευλόγησε διότι είμαι βέβαιος ότι ο Άγιος  με πόνο  πολύ,
άφηνε λόγω ασθένειας αλλά  και υπακοής στους Γέροντες του, το Αγιότατο Όρος για
τον κόσμο.
Ίσως, ο Καλός Θεός επέτρεψε  αυτό το Φώς Χριστού, ο Άγιος Πορφύριος, να γυρίσει
στον κόσμο, να ζήσει ανάμεσα μας για να μας ανοίξει τις Πύλες της Βασιλείας των
Ουρανών, που μόνοι  μας κλείνουμε με τις αμαρτωλές επιλογές μας!
Σήμερα, ζήλεψα την επιλογή του, να διατηρήσει την αγνότητα και παιδικότητα του
αυξανόμενη σε καθημερινό αγιασμό, μέχρι την κοίμηση του!
Γνωρίζουμε το Μυστικό του, διότι ο ίδιος μας το αποκαλύπτει στην Διαθήκη του: η
διαρκής εγρήγορση στον εντοπισμό των παραβάσεων των Εντολών του Χριστού μας,
η συνειδητοποίηση της βλάβης της Πνευματικής Υγείας και η Προσευχή της
Μετάνοιας του προς τον Χριστό, που του έφερνε την διαρκή Άφεση Αμαρτιών από
τον Χριστό και την Αιώνιο Ζωή.
Η διαρκής Μετάνοια και Άφεση Αμαρτιών από τον Χριστό και την Εκκλησία, έχει ως
καρπό την διαρκή Κάθαρση, τον Φωτισμό και τη Θέωση!
Ζηλεύω την αγνότητα και παιδικότητα του Αγίου Πορφυρίου, διότι εμείς εκεί στην
Εφηβεία κυρίως, περιφρονούμε αυτή στην αστείρευτη πηγή του Αγίου Πνεύματος!
Ζηλεύω τον Άγιο Πορφύριο, που έγινε με τη διαρκή Μετάνοια του, ΕΝΑ
ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ!
Ένα Χαρούμενο παιδί, αγνό διαρκώς αγιαζόμενο, χωρίς επιστροφή στην αγάπη της
Αμαρτίας, τοις έμπροσθεν επεκτεινόμενος, τοις όπισθεν επιλανθανόμενος!

Μόνο μπροστά έτρεχε, οδηγούμενος από τον Χριστό, εν Πνεύματι Αγίω,  στην
αγκαλιά του Ουρανίου Πατρός !
Ζηλεύω τον Άγιο Πορφύριο, διότι η Χαρά του είναι καρπός της έμπονης και μετά
οδυρμού Μετανοίας του!
Ζηλεύω τον Άγιο Πορφύριο, διότι ΑΓΑΠΗΣΕ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ
ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΑΜΑΡΤΟΛΩΤΗΤΑΣ από παιδάκι μέχρι της κοιμήσεως
του, όπως ο ίδιος ρητά ομολογεί στη Διαθήκη του.
Ζηλεύω τον Άγιο Πορφύριο διότι με την διαρκή και επιμελημένη Μετάνοια  του, δεν
λοξοδρόμησε από την ΕΥΘΕΙΑ ΟΔΟ ΤΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΟΥ
ΘΕΟΥ υπακούοντας  στην Εντολή του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, να
περπατούμε την ευθεία οδό του Χριστού, που είναι η Μετάνοια.
Ζηλεύω τον Άγιο Πορφύριο διότι από την Ζωή αλλά κυρίως από την Εξομολογητική
του Διαθήκη, ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΙΚΗ ΟΔΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ,
προστατεύοντας μας από τη σύγχρονη φιλήδονη  τάση να ζούμε και να διδάσκουμε
την αγάπη του Θεού ΧΩΡΙΣ ΣΤΑΥΡΟ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑ!
Ζηλεύω τον Άγιο Πορφύριο διότι εγνώριζε ότι για να ακολουθήσει κάποιος τον
Χριστό, πρέπει να απαρνιέται τον εγωκεντρισμό του και να σηκώνει τον ΣΤΑΥΡΟ
ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ, όπως διδάσκει ο Κύριος:
«ΟΣΤΙΣ ΘΕΛΕΙ ΟΠΙΣΩ ΜΟΥ ΕΛΘΕΙΝ, ΑΠΑΡΝΗΣΑΣΘΩ ΕΥΑΥΤΟΝ ΚΑΙ
ΑΡΑΤΩ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΤΩ ΜΟΙ!»
Ζηλεύω τον Άγιο Πορφύριο διότι είχε πάνω από όλους και όλα τον Χριστό την
Εκκλησία και τους Αγίους της,  υπακούοντας στις Εντολές Του!
Λυπάμαι για τον χαμένο χρόνο μου, τον χρόνο που δεν Μετανοούσα για την
αμαρτωλότητα μου!
Λυπάμαι  για την περιφρόνηση της Αγνότητας και της Παιδικότητας μου που τώρα
με κόπο αγωνίζομαι να ανακτήσω!
Λυπάμαι που λοξοδρόμησα, όχι μόνο με τις αμαρτίες διότι και μια στιγμή να ζήσει ο
Άνθρωπος αμαρτάνει, αλλά πρώτα για την ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΝΣΥΝΕΙΔΗΤΗΣ
ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ!
Έχασα τα χρόνια μου στην Πνευματική συμπεριφορά, χωρίς την εγκάρδια
συναίσθηση του Τελώνη που ζητά ο Κύριος!
Ζηλεύω τον Άγιο Πορφύριο που είχε από παιδάκι μέχρι την Κοίμηση  του, το
φρόνημα και την Προσευχή του Τελώνη!
Άγιε Πορφύριε, σήμερα που εορτάζεις και μας βλέπεις όλους συγκεντρωμένους είτε
τοπικά είτε νοερά  στο Ησυχαστήριο σου, πρέσβευε στον Κύριο ΝΑ ΠΟΙΟΎΜΕ
ΕΥΘΕΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟ ΖΩΝΤΑΣ ΠΡΩΤΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ  ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ
ΜΑΣ!
Βάλε μας, στην οδό των Αγίων, την οδό της Μετανοίας στην Προσευχή , στην οδό
της Εξομολογήσεως στον Πνευματικό, στην οδό της Θείας Λειτουργίας και Ενώσεως
μας με τον Χριστό!

Ανδρέας Χριστοφόρου
Ιερό Ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
Μήλεσι Αττικής 2/12/2018

© Ι. Ν. Αγ. Θεράποντος Ζωγράφου - Powered by Eshoped

Ακολουθήστε μας: