Ο Ιερός Ναός Παραμένει ανοικτός:

από 6:30 το πρωί έως 7:30 το απόγευμα.

Την Κυριακή:
από 6:30 το πρωί έως 12:30 το μεσημέρι
&
4:00 το απόγευμα έως 7:30 το απόγευμα.

ΙΟΥΝΙΟ – ΙΟΥΛΙΟ – ΑΥΓΟΥΣΤΟ

από 6:30 το πρωί έως 1:00 το μεσημέρι

και 5:00 έως 7:30 το απόγευμα.